Zoeken naar emdr therapie wat is dat

 
emdr therapie wat is dat
 
EMDR, bij gevolgen van traumatische of schokkende ervaringen.
EMDR is toepasbaar voor iedere leeftijd, mensen met een verstandelijke beperking of een handicap. De therapie kan aangepast worden aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Deze effecten zorgen ervoor dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt. Nadelen van EMDR. De effecten kunnen nog even doorwerken, wat goed is.
haarinzicht.be
Wat is EMDR? Karin Budde psychotherapeut.
Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting aan de orde komen. Wat is het werkingsmechanisme van EMDR? Hoe EMDR precies werkt is nog niet geheel duidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking.
socialreturn.nu
Trauma Therapie in Gouda - EMDR Therapie- DenkPro.
De traumatische herinnering wordt dan langzamerhand verzwakt. Voor wat betreft de verklaring voor de werkzaamheid bestaan er verschillende theorieën. Volgens de grondlegger van EMDR, Francine Shapiro, leidt de EMDR procedure tot een verhoogde snelheid van informatieverwerking. Zowel de traumatische ervaringen als disfunctionele informatie zoals angstwekkende beelden, betekenissen, emoties en lichamelijke sensaties liggen opgeslagen in neurale netwerken. De EMDR procedure maakt deze netwerken toegankelijk en activeert de natuurlijke verwerking. Een meer recente theorie is de werkgeheugentheorie. Het menselijke werkgeheugen kan diverse taken tegelijkertijd uitvoeren. De verwerkingscapaciteit is echter beperkt. Als iemand twee taken tegelijkertijd moet uitvoeren, dan komt het resultaat van een van de twee taken onder druk te staan. Dus als een patiënt wordt gevraagd om aan het beeld van het trauma te denken en deze wordt afgeleid met een andere stimulus, dan vindt er 'verval' plaats van dit beeld en neemt de helderheid en de emotionaliteit hiervan af. EMDR Trauma therapie in Gouda.
Wat is EMDR? Agressietraining.nl.
Er is inmiddels een stevige wetenschappelijke ondersteuning wat betreft de werkzaamheid van EMDR bij de behandeling van PTSS. Er is zelfs meer onderzoek gedaan naar EMDR voor het verwerken van schokkende ervaringen dan naar andere vormen van therapie. Uit de resultaten blijkt dat cliënten zowel volwassenen als kinderen opmerkelijk goed op EMDR reageren.
Brainspotting en EMDR: overeenkomsten en verschillen.
Een recent wetenschappelijk artikel over de vergelijking van beide therapieën kun je hier vinden: Hildebrand, Grand Stemmler 2017. Meet ik de effectiviteit simpelweg af aan wat ik met eigen ogen gezien heb, geef ik de voorkeur aan Brainspotting. Deze voorkeur is persoonlijk en dus subjectief, en is gebaseerd op de indrukwekkende verwerkingsprocessen die ik in mijn eigen praktijk en bij internationale trainingen heb gezien. In een aanzienlijk aantal gevallen gaat het daarbij om mensen die eerder EMDR-behandeling ondergingen, of - evenals ikzelf - als therapeut duizenden sessies EMDR hebben uitgevoerd. Het is natuurlijk wenselijk dat dergelijke resultaten meer gedocumenteerd en onderzocht worden, want Brainspotting groeit langzaamaan uit de kinderschoenen. Een keuze maken. Een therapie of therapeut kiezen kan niet vanuit een boekje of artikel, en gaat over veel meer factoren dan alleen de methode.
EMDR Nexus Amor, liefde verbindt.
Oorlog, geweld, overval ervaringen. Belangrijk in de therapie is om samen te kijken waar de klachten ontstaan zijn of wat de gebeurtenis of gevoelens nu met je doen. Samen met de therapeut wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak. ook als er geen duidelijke oorzaak is maar wel de klachten, dan kan EMDR succesvol toegepast worden en wordt er samen met de therapeut een behandelplan opgesteld. Hoe werkt EMDR? Dat EMDR werkt bij traumas lijdt geen twijfel.
Behandeling PTSS - CGT EMDR-therapie.
Maar juist door het vermijden wordt het probleem op lange termijn erger. De herinnering wegdrukken is een tijdelijk oplossing, maar geen blijvende. Tijdens de IE therapie ga je samen met je therapeut in veilige omstandigheden terug naar de gebeurtenis. Je vertelt tijdens de sessies over jouw trauma, je herbeleeft het. Door het telkens weer te vertellen, neemt de angst af. Je krijgt controle over je herinnering. Hierdoor zullen de herbelevingen afnemen. Ook ga je samen met jouw behandelaar aan de slag met zaken die je vermijdt dankzij het trauma. Samen werken jullie eraan dat je bijvoorbeeld weer kan autorijden of bepaalde plekken, zoals een supermarkt, weer kan bezoeken. Eye Movement Desensitization Reprocessing EMDR. Tijdens een EMDR behandeling ga je ook terug naar de schokkende gebeurtenis. Je staat stil bij wat je hierbij voelt, wat je ziet en wat je gedachten zijn over deze gebeurtenis.
EMDR, is dat iets voor mij? - ACB-praktijk.
EMDR, is dat iets voor mij? Deze vraag wordt mij vaak gesteld in mijn praktijk. Veelal wordt EMDR therapie gekoppeld aan het verwerken van traumatische ervaringen. Maar de laatste jaren zien behandelaars en onderzoekers veel meer mogelijkheden voor het effectief inzetten van EMDR. Om meer inzichten te geven in de therapievorm zal ik je in dit artikel wat meer vertellen over EMDR.

Contacteer ons